لینکدونی

UPLOAD فایل توسط PHP

November 20, 2004 at 10:07 am

برای اینكه این قابلیت را ایجاد كنیم كه كاربران بتوانند از طریق فرم های HTML یك فایل را ارسال كنند باید دو متغیر در فرم های استاندارد اعمال كنید . در تگ FORM باید از عبارت :

ENCTYPE=”multipart/form-data”

استفاده كنید تا بدین وسیله مشخص كنید كه به همراه داده های دیگر یك فایل نیز توسط فرم ارسال می شود . هم چنین برای ایجاد یك فیلد برای مشخص كردن فایل از كدی مانند ؛ كد زیر باید استفاده كنید:

input TYPE=FILE NAME=”name”

ابتدا یك ساختار شرطی برای مشخص كردن در اختیار گرفتن فایل ایجاد كنید و نام و اندازه ی فایل را برای تصدیق دریافت فایل چاپ كنید . زمانی كه یك فایل upload می شود ، متغیرهای زیادی كه اطلاعات مربوط به این فایل را در خود ذخیره می كنند ایجاد می شوند . name و size از این جمله می باشند كه به ترتیب نام و اندازه ی فایل را در خود ذخیره می كنند . ادامه مطلب …

اولین یادداشت

November 19, 2004 at 04:17 am

سرآغاز یادداشت های خود را با نام و یاد او كه خالق عشق است زینت می دهیم زیرا برآن باور هستیم كه هر چه رنگ و روی از نام او گیرد پیوسته جاوید خواهد ماند .

نوروفيدبک اروميه پرسش پاسخ پزشکی
Page: 1 | ... | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40