خسته‌ام

December 29, 2007 at 02:23 am

این‌ روزها فقط خسته‌ام و البته بی‌حوصله.
حیفم آمد دسامبر 2007 وبلاگم یادداشتی نداشته باشد…