بدون شرح

August 17, 2008 at 11:12 pm

این روزها به شدت گرفتار دو سه پروژه J2SE و PHP هستم. امیدوارم درآینده نزدیک کم کاری‌های گذشته رو بتونم جبران کنم. از دوستانی که به اینجا سر می‌زدن و با ایمیل های پرمهرشون جویای حالم بودن هم ممنونم.

Be Right Back