برگ ریزان

September 24, 2007 at 03:42 pm

دوباره پاییز با تمام زیبایی‌هایش آمد، با بوی همیشگی خاطرات مدرسه و شیطنت‌هاش. و هر سال یک خاطره هم بهش اضافه میشه و میره تا دوباره سال بعد بیاد.

Autumn 1386

شعر: سیاوش کسرائی
پی نوشت: متاسفانه این‌ روزها درگیر یکسری مسائل شخصی هستم و کمتر فرصت می‌کنم به اینجا برسم. امیدوارم در آینده نزدیک بتوانم بیشتر بنویسم.